3%
VFG vzw onderzoekt hoe personen met een handicap het coronavirus en de bijhorende maatregelen ervaren.

Heb jij, als persoon met een handicap, alle informatie over het coronavirus op tijd gekregen?
Welke invloed hebben de maatregelen gehad op jouw zorg en ondersteuning? 
Vul zeker deze vragenlijst in en laat VFG weten hoe de coronacrisis jouw leven beïnvloedt! 
 
Ouders, voogden, zorgverleners of iemand anders uit je netwerk kunnen deze vragenlijst ook invullen in jouw naam.
 
Want iedereen heeft recht op:
  • duidelijke en begrijpbare informatie 
  • toegang tot volwaardige zorg en ondersteuning in crisissituaties

VFG vzw bundelt de resultaten, trekt conclusies en bezorgt deze aan de overheid.